Privacyverklaring Watersley Sports & Talent Park

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Watersley Sports & Talent Park, KVK-nummer 61418730 als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, hierna aan te duiden als Watersley of ‘wij/onze’. In het geval je onze producten of diensten afneemt verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit doen wij om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en een duurzame samenwerking te bereiken. In deze verklaring leggen wij je uit met welk doel en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken en hoe jij hier controle over kunt uitoefenen.

Om jou als waardevol contact van Watersley van dienst te zijn hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens vind je onderaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou als identificeerbaar persoon, ze vertellen iets over wie je bent. Deze gegevens ‘verwerken’ wij als we deze opslaan, inzien, delen, versturen en verwijderen. Wanneer je een overeenkomst aangaat met Watersley en/of jezelf registreert voor onze e-mailing, prijzen en informatie aanvraagt via onze site of per telefoon, vragen wij je om bedrijfsgegevens en/ of contactgegevens in te vullen. Naast informatie die je zelf op onze website invult of aan de telefoon geeft, kunnen wij dit ook combineren met reeds eerder verkregen gegevens mits je hiervoor toestemming hebt gegeven. Het gaat dus eigenlijk om alle gegevens die wij in verband kunnen brengen met jou, ook indirect.

 

De concrete persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres, opt-in voor mailings
  • Geboortedatum
  • Bedrijfsinformatie & functieomschrijving
  • Contactgeschiedenis
  • Factuur- en betaalgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals je geloofsovertuiging, ras, politieke of seksuele voorkeur, strafrechtelijke gegevens, religie, lidmaatschap van een vakbond of biometrische/ genetische of medische achtergrond zonder dat je hier je expliciete toestemming voor geeft.

Start typing and press Enter to search